19/11/2018

Week van de Patiëntveiligheid in KEI: 19 november tot en met 23 november

Tijdens de week van de patiëntveiligheid wordt het nieuwe kwaliteitsbeleid 2018-2022 in de kijker gezet!

Tijdens de week van de patiëntveiligheid wordt het nieuwe kwaliteitsbeleid 2018-2022 in de kijker gezet!

De afgelopen maanden werd gewerkt aan een nieuw kwaliteitsbeleid in het KEI. Dit kwaliteitsbeleid werd neergeschreven in een kwaliteitshandboek. Een nieuwe visie, nieuwe missie, een logo en doelstellingen rond kwaliteit in het KEI werden vastgelegd.

Via verschillende actiepunten wordt gewerkt aan 3 strategische doelstellingen:

  • KEI zorgt voor een continue en dynamische verbetering van de kwaliteit van zorgverlening op baisis van indicatorenmetingen
  • Er heerst een kwaliteitscultuur in het KEI die actief gedragen wordt door alle medewerkers en artsen.
  • KEI zorgt voor het voortdurend verbeteren en borgen van patiëntveiligheid door het uitbouwen van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem