10/10/2018

Week van de NAH van 15 tot 21 oktober 2018

Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) Vaak onzichtbaar, wel aanwezig!

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een groot deel van hen houden er blijvende beperkingen aan over, zoals een verlamming, evenwichtsproblemen, taalstoornissen, ... Sommige beperkingen zijn echter ook 'onzichtbaar' zoals problemen met geheugen en concentratie, vermoeidheid, karakterveranderingen, ...
Vaak zijn het net die problemen die ervoor zorgen dat de persoon met NAH zijn vertrouwde leven niet meer kan opnemen en blijvend aangewezen is op hulp. Leven met NAH is niet vanzelfsprekend en kan gepaard gaan met allerlei moeilijkheden.
Heb je vragen over NAH of ben je op zoek naar ondersteuning? www.vlaamseliganah.be