18/04/2018

Europese dag Rechten van de patiënt 18 april 2018

Dit jaar wordt op de Europese dag Rechten van de patiënt het recht op inzage in het patiëntendossier in de kijker gezet.

Europese dag Rechten van de patiënt

In de wet patiëntenrechten staat dat patiënten recht hebben op informatie over hun gezondheidstoestand en de mogelijke evolutie ervan.
Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of hievan een afschrift opvragen.
Voor meer informatie rond inzage of afschrift van het patiëntendossier kan u zich richten tot de ombudsdienst in Kei (Margot De Feu).

Meer weten over patiëntenrechten? www.vlaamspatientenplatform.be    www.patientrights.be