04/01/2018

Het KEI ontvangt een oorkonde van het Vlaams Patiëntenplatform!

Het VPP beloont ziekenhuizen die transparant zijn over kwaliteit en patiëntenervaringen meten. Deze oorkonde werd voor de vijfde keer uitgereikt aan 47 Vlaamse ziekenhuizen.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) reikte op 21 december voor de vijfde keer een oorkonde uit aan 47 Vlaamse ziekenhuizen.
Deze ziekenhuizen meten binnen het VIP2  kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Daarnaast publiceren ze alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen VIP2 op de website www.zorgkwaliteit.be